اعضا اخبار افزایش قیمت دامنه های IR

افزایش قیمت دامنه های IR

  • Saturday, 22nd May, 2021
  • 19:06pm
قابل توجه کلیه کاربران و نمایندگان عزیز
قیمت ثبت و تمدید دامنه های IR به میزان حدود 3 برابر افزایش یافته است لذا نمایندگانی که شارژ های خود را تا امروز مصرف نکرده اند مانده اعتبار آنها با نرخ جدید محاسبه خواهد شد
با تشکر
« برگشت