کارت خرید

هاست لینوکس

LM250

بقیه امکانات نامحدود

 • 250 مگابایت
  فضای وب
 • 5000 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد
  دیتابیس
 • 5عدد
  پارک دامنه
 • ندارد
  Add on Domain
LM500

بقیه امکانات نامحدود

 • 500 مگابایت
  فضای وب
 • 10000 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 10 عدد
  دیتابیس
 • 10 عدد
  پارک دامنه
 • ندارد
  Add on Domain
LM1000

بقیه امکانات نامحدود

 • 1000 مگابایت
  فضای وب
 • 20000 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 20 عدد
  دیتابیس
 • 20 عدد
  پارک دامنه
 • ندارد
  Add on Domain
LM2000

بقیه امکانات نامحدود

 • 2000 مگابایت
  فضای وب
 • 40000 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 30 عدد
  دیتابیس
 • 30 عدد
  پارک دامنه
 • 2 عدد
  Add on Domain
LM3000

بقیه امکانات نامحدود

 • 3000 مگابایت
  فضای وب
 • 60000 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 30 عدد
  دیتابیس
 • 30 عدد
  پارک دامنه
 • 2 عدد
  Add on Domain
LM10000

بقیه امکانات نامحدود

 • 10000 مگابایت
  فضای وب
 • 120000 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 50 عدد
  دیتابیس
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 3 عدد
  Add on Domain
LM15000

بقیه امکانات نامحدود

 • 15 گیگا بایت
  فضای وب
 • 120 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 50 عدد
  دیتابیس
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 3 عدد
  Add on Domain
LM5000

بقیه امکانات نامحدود

 • 5000 مگابایت
  فضای وب
 • 80000 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 30 عدد
  دیتابیس
 • 30 عدد
  پارک دامنه
 • 3 عدد
  Add on Domain
LP5000

بقیه امکانات نامحدود

 • 5000 مگابایت
  فضای وب
 • 120 گیگا بایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 50 عدد
  دیتابیس
 • 30 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  Add on Domain