هاست لینوکس ایران

 • LM500

  • 500 مگابایت
   فضای وب
  • 10000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 10 عدد
   دیتابیس
  • 10 عدد
   پارک دامنه
  • ندارد
   Add on Domain
 • LM1000

  • 1000 مگابایت
   فضای وب
  • 20000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 20 عدد
   دیتابیس
  • 20 عدد
   پارک دامنه
  • ندارد
   Add on Domain
 • LM2000

  • 2000 مگابایت
   فضای وب
  • 40000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 30 عدد
   دیتابیس
  • 30 عدد
   پارک دامنه
  • 2 عدد
   Add on Domain
 • LM3000

  • 3000 مگابایت
   فضای وب
  • 60000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 30 عدد
   دیتابیس
  • 30 عدد
   پارک دامنه
  • 2 عدد
   Add on Domain
 • LM10000

  • 10000 مگابایت
   فضای وب
  • 120000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 50 عدد
   دیتابیس
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • 3 عدد
   Add on Domain
 • LM5000

  • 5000 مگابایت
   فضای وب
  • 80000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 30 عدد
   دیتابیس
  • 30 عدد
   پارک دامنه
  • 3 عدد
   Add on Domain