کارت خرید

سرور مجازی ایران

IRVPS-SSD1


پردازنده 2 هسته

 • 2 گیگابایت
  رم
 • 30 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 10Gbps
  پورت سرور اصلی
 • نامحدود با مصرف منصفانه
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SSD2


پردازنده 2 هسته

 • 4 گیگابایت
  رم
 • 40 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 10Gbps
  پورت سرور اصلی
 • نامحدود با مصرف منصفانه
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SSD3


پردازنده 4 هسته

 • 6 گیگابایت
  رم
 • 60 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 10Gbps
  پورت سرور اصلی
 • نامحدود با مصرف منصفانه
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SSD4


پردازنده 4 هسته

 • 8 گیگابایت
  رم
 • 80 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 10Gbps
  پورت سرور اصلی
 • نامحدود با مصرف منصفانه
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SSD5


پردازنده 6 هسته

 • 12 گیگابایت
  رم
 • 120 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 10Gbps
  پورت سرور اصلی
 • نامحدود با مصرف منصفانه
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SSD6


پردازنده 8 هسته

 • 16 گیگابایت
  رم
 • 160 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 10Gbps
  پورت سرور اصلی
 • نامحدود با مصرف منصفانه
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SSD7


پردازنده 12 هسته

 • 32 گیگابایت
  رم
 • 300 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 10Gbps
  پورت سرور اصلی
 • نامحدود با مصرف منصفانه
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SATA1


پردازنده 1 هسته

 • 1 گیگابایت
  رم
 • 60 گیگابایت SATA
  فضای هارد
 • نامحدود
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SATA2


پردازنده 2 هسته

 • 2 گیگابایت
  رم
 • 80 گیگابایت SATA
  فضای هارد
 • نامحدود
  ترافیک ماهانه
IRVPS-SATA4


پردازنده 4 هسته

 • 4 گیگابایت
  رم
 • 180 گیگابایت SATA
  فضای هارد
 • نامحدود
  ترافیک ماهانه