سرور مجازی کلود آلمان فنلاند

 • سرور مجازی ابری -CVPS1

  از 352,200/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   1VCore Intel
  • رم
   2GB
  • دیسک
   20GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب سیستم عامل ویندوز

  • دارای پنل مدیریت
 • سرور مجازی ابری-CAVPS1

  از 352,200/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   2VCore Ampere
  • رم
   4GB
  • دیسک
   40GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب ویندوز ندارد

  • دارای پنل مدیریت
 • سرور مجازی ابری - CVPS2

  از 563,450/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   2VCore Intel
  • رم
   4GB
  • دیسک
   40GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب سیستم عامل ویندوز

  • دارای پنل مدیریت
 • سرور مجازی ابری-CAVPS2

  از 1,549,500/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   4VCore Ampere
  • رم
   8GB
  • دیسک
   80GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب ویندوز ندارد

  • دارای پنل مدیریت
 • سرور مجازی ابری - CVPS3

  از 915,650/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   2VCore Intel
  • رم
   8GB
  • دیسک
   80GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب سیستم عامل ویندوز

  • دارای پنل مدیریت
 • سرور مجازی ابری-CAVPS3

  از 915,650/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   8VCore Ampere
  • رم
   16GB
  • دیسک
   160GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب ویندوز ندارد

  • دارای پنل مدیریت
 • سرور مجازی ابری - CVPS4

  از 1,549,500/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   4VCore Intel
  • رم
   16GB
  • دیسک
   160GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب سیستم عامل ویندوز

  • دارای پنل مدیریت
 • سرور مجازی ابری-CAVPS4

  از 15,000,000/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   16VCore Ampere
  • رم
   32GB
  • دیسک
   320GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب ویندوز ندارد

  • دارای پنل مدیریت
 • سرور مجازی ابری - CPVS5

  از 2,958,150/mo
  سفارش دهید
  • پردازنده
   8VCore Intel
  • رم
   32GB
  • دیسک
   240GB SSD
  • ترافیک ماهیانه
   20000 GB
  • پورت اتصال
   10Gbps

  • امکان نصب سیستم عامل ویندوز

  • دارای پنل مدیریت