کانفیگ و مدیریت سرور

نصب و کانفیگ دایرکت ادمین یا سی پنل - سطح یک1. نصب دایرکت ادمین یا سی پنل

2. نصب فایروال

3. کانفیگ فایروال

4. کانفیگ Brute Force Monitor در دایرکت ادمین جهت ارتقاء امنیت

5. ایمن سازی سرویس دهنده PHP

6. ایمن سازی سرویس دهنده MySQL

7. ایمن سازی سرویس دهنده Named

8. ایمن سازی سرویس دهنده FTP

9. ایمن سازی سرویس دهنده Mail

10. ایمن سازی پوشه tmp/

11. تغییر پورت پیشفرض SSH

نصب و کانفیگ دایرکت ادمین یا سی پنل - سطح دو1. نصب دایرکت ادمین

2. نصب فایروال

3. کانفیگ فایروال

4. کانفیگ Brute Force Monitor در دایرکت ادمین جهت ارتقاء امنیت

5. ایمن سازی سرویس دهنده PHP

6. ایمن سازی سرویس دهنده MySQL

7. ایمن سازی سرویس دهنده Named

8. ایمن سازی سرویس دهنده FTP

9. ایمن سازی سرویس دهنده Mail

10. ایمن سازی پوشه tmp/

11. تغییر پورت پیشفرض SSH

12. نصب آنتی ویروس و کانفیگ آن برای حذف ویروس ها و تروجان ها

13. نصب Suhosin و کانفیگ آن برای جلوگیری از اجرای شل ها

14. نصب مد امنیتی و کانفیگ آن برای جلوگیری از حملات به سایت ها

15. نصب آنتی شل برای شناسایی و حذف فایل های مخرب

نصب و کانفیگ دایرکت ادمین یا سی پنل سطح سه1. نصب دایرکت ادمین یا سی پنل

2. نصب فایروال

3. کانفیگ فایروال

4. کانفیگ Brute Force Monitor در دایرکت ادمین جهت ارتقاء امنیت

5. ایمن سازی سرویس دهنده PHP

6. ایمن سازی سرویس دهنده MySQL

7. ایمن سازی سرویس دهنده Named

8. ایمن سازی سرویس دهنده FTP

9. ایمن سازی سرویس دهنده Mail

10. ایمن سازی پوشه tmp/

11. تغییر پورت پیشفرض SSH

12. نصب آنتی ویروس و کانفیگ آن برای حذف ویروس ها و تروجان ها

13. نصب Suhosin و کانفیگ آن برای جلوگیری از اجرای شل ها

14. نصب مد امنیتی و کانفیگ آن برای جلوگیری از حملات به سایت ها

15. نصب آنتی شل برای شناسایی و حذف فایل های مخرب

16. بهینه سازی وب سرور

17. بهینه سازی MYSQL

18. نصب نرم افزار های کش و کانفیگ آنها

19. تنظیم دایرکت ادمین برای ارتباط بهتر با فایروال به منظور بلاک کردن آی پی های لیست شده در Brute Force Monitor به صورت اتوماتیک

20. تنظیم دایرکت ادمین برای بروز رسانی خودکار

21. نصب نرم افزار خاص که مورد نیاز شماست