هاست لینوکس خارجی

 • LM500

  Şu tarihten 180,000/ yıl
  Satın Al
  • 500 مگابایت
   فضای وب
  • 10000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 10 عدد
   دیتابیس
  • 10 عدد
   پارک دامنه
  • ندارد
   Add on Domain
 • LM1000

  Şu tarihten 220,000/ yıl
  Satın Al
  • 1000 مگابایت
   فضای وب
  • 20000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 20 عدد
   دیتابیس
  • 20 عدد
   پارک دامنه
  • ندارد
   Add on Domain
 • LM2000

  Şu tarihten 40,000/ aylık
  Satın Al
  • 2000 مگابایت
   فضای وب
  • 40000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 30 عدد
   دیتابیس
  • 30 عدد
   پارک دامنه
  • 2 عدد
   Add on Domain
 • LM3000

  Şu tarihten 49,000/ aylık
  Satın Al
  • 3000 مگابایت
   فضای وب
  • 60000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 30 عدد
   دیتابیس
  • 30 عدد
   پارک دامنه
  • 2 عدد
   Add on Domain
 • LM10000

  120,000/ aylık
  Satın Al
  • 10000 مگابایت
   فضای وب
  • 120000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 50 عدد
   دیتابیس
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • 3 عدد
   Add on Domain
 • LM15000

  170,000/ aylık
  Satın Al
  • 15 گیگا بایت
   فضای وب
  • 120 گیگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 50 عدد
   دیتابیس
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • 3 عدد
   Add on Domain
 • LM5000

  Şu tarihten 65,000/ aylık
  Satın Al
  • 5000 مگابایت
   فضای وب
  • 80000 مگابایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 30 عدد
   دیتابیس
  • 30 عدد
   پارک دامنه
  • 3 عدد
   Add on Domain
 • LP5000

  Şu tarihten 90,000/ aylık
  Satın Al
  • 5000 مگابایت
   فضای وب
  • 120 گیگا بایت
   پهنای باند ماهیانه
  • 50 عدد
   دیتابیس
  • 30 عدد
   پارک دامنه
  • 5 عدد
   Add on Domain