سرور مجازی آمریکا

 • سرور مجازی ابری -CVPS3

  • 8 گیگابایت
   رم
  • 160 گیگابایت SSD
   فضای هارد
  • 20 ترابایت
   ترافیک ماهانه
 • USVPS-1024

  • Intel® Xeon 3430
   پردازنده
  • 1024مگابایت
   رم
  • 30 گیگابایت
   فضای هارد
  • 1000 گیگابایت
   ترافیک ماهانه
  • XLHOST آمریکا
   دیتا سنتر
  • VMWARE ESXI 6 مجازی ساز
 • USVPS-2048

  • Intel® Xeon 3430
   پردازنده
  • 2048 مگابایت
   رم
  • 50 گیگابایت
   فضای هارد
  • 1000 گیگابایت
   ترافیک ماهانه
  • XLHOST آمریکا
   دیتا سنتر
  • VMWARE ESXI 6 مجازی ساز
 • USVPS-4096

  • Intel® Xeon 3450
   پردازنده
  • 4096 مگابایت
   رم
  • 100 گیگابایت
   فضای هارد
  • 1500 گیگابایت
   ترافیک ماهانه
  • XLHOST آمریکا
   دیتا سنتر
  • VMWARE ESXI 6 مجازی ساز